Preduzeće za promet, projektovanje i inženjering telekomunikacione opreme
   
Proizvodi - distributivno okno GP/DO-3
Okno DO3
ATEST ZAJEDNICE JUGOSLOVENSKIH POŠTA, TELEGRAFA I TELEFONA
roj: 021 - 2708/5-05 od 21. 12. 2005. godine
Tehničke karakteristike
   dimenzije okna (mm) dužina x širina x dubina
  2000 x 800 x 1000
   dimenzije poklopca (mm x mm) 800 x 500
   broj poklopaca 4
Armirano betonska okna sastoje se od sledećih montažnih elemenata:
- donji element sa podnom pločom i četiri zida sa otvorima,
- gornji element sa četiri puna zida i ulaznim otvorom u okno,
- ploča za uvođenje cevi privodne TT kanalizacije
- poklopac okna od sivog liva.
 
 
Last Updated: March, 2010  
Copyright © 1990-2008 GeneralPromet. All Rights Reserved.