Preduzeće za promet, projektovanje i inženjering telekomunikacione opreme
   
Proizvodi - poklopac za distributivno okno GP/DO-3
Sahta DO3
Republička agencija za telekomunikacije RATEL izdala je dana 01.06.2007. sertifikat broj 1-06-3454-691-5/06
Tehničke karakteristike
   dimenzije poklopca (mm x mm) 800 x 500
   broj poklopaca 4
   materijal poklopca i okvira sivi liv SL 22
   dužina dihtung gume preseka 10x11 mm 3200 mm
   nosivost poklopca Fn = 150 daN
NAPOMENA:  
   poklopci se izrađuju u dve varijante: - montažno-demontažni
  - fiksni
 
 
Last Updated: March, 2010  
Copyright © 1990-2008 GeneralPromet. All Rights Reserved.